Ortsverband Kröppelshagen-Fahrendorf

Försterkoppel 9
21529 Kröppelshagen